Masonry тон карта за фасади

Masonry тон картата за фасади има безвременски убави фасадни бои кои се вклопуваат со околината. Боите на оваа тон карта се избрани од Tikkurila тон картата за фасади. Секогаш проверувајте ја нијансата на бојата на природна светлина. Крајниот изглед на бојата зависи од видот на бојата, начинот на нанесување и подлогата. 
colourcard masonry facades

Masonry тон карта за фасади

4818
 

4818

4822
 

4822

4824
 

4824

4826
 

4826

4827
 

4827

4829
 

4829

4830
 

4830

4831
 

4831

4832
 

4832

4835
 

4835

4844
 

4844

4845
 

4845

4847
 

4847

4850
 

4850

4851
 

4851

4853
 

4853

4855
 

4855

4859
 

4859

4863
 

4863

4865
 

4865

4883
 

4883

4929
 

4929

4941
 

4941

4942
 

4942

4945
 

4945

4946
 

4946

4947
 

4947

4950
 

4950

4951
 

4951

4957
 

4957

4959
 

4959

4960
 

4960

4962
 

4962

4963
 

4963

4964
 

4964

4965
 

4965

4967
 

4967

4968
 

4968

4971
 

4971

4974
 

4974

4975
 

4975

4976
 

4976

4977
 

4977

4978
 

4978

4979
 

4979

4980
 

4980

4982
 

4982

4984
 

4984

4985
 

4985Соодветни производи