Vinha - Valtti Opaque тон карта

Vinha - Valtti Opaque Colour Card
Vinha - Valtti Opaque тон картата има 30 природни бои кои го одржуваат околниот пејсаж во текот на сите годишни времиња. Името на боите се одбрани по финскиот национален еп "Kalevala".НАПОМЕНА!

Боите кои се прикажани на екранот се електронски произведени. Не е вистински одраз на реалните модели на боја , бидејќи структурата на материјалот , сјајот и осветлувањето , делува на перцепцијата на бојата..Конечната боја секогаш изберете ја од тон карта со помош на вашите трговци во  опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.