2675 (Tiera)

2675 (Tiera)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Екстериер

Vinha - Valtti Opaque Colour Card


База на бојата: VC

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 176, 119, 68 (B07744)

LAB вредност: 56.42, 19.03, 38.17