Valtti тон карта - полутранспарентен финиш за дрво

Valtti полутранспарентна боја за дрво, се користи за нијансирање на Tikkurila Valtti Akvacolor, Valtti Wood Oil и Valtti Wood Oil Akva.
Нијансираните полутранспарентни производи го штитат дрвото од негативни ефекти, влага, UV зрачење, без притоа да ја покријат природната убавина на дрвото.

colourcard Valtti woodoils and woodfinishes