Valtti - Полу транспарентен завшен слој за дрво

5054 (Kantarelli)

5054 (Kantarelli)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: EC

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 194, 130, 79 (C2824F)

LAB вредност: 61.65, 21.39, 38.78