Valtti - Полу транспарентен завшен слој за дрво

5059 (Marja)

5059 (Marja)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: EC

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 146, 67, 62 (92433E)

LAB вредност: 40.46, 34.63, 23.38