Valtti - Полу транспарентен завшен слој за дрво

5060 (Lumi)

5060 (Lumi)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: EC

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 233, 226, 222 (E9E2DE)

LAB вредност: 90.72, 2.23, 2.70