Valtti - Полу транспарентен завшен слој за дрво

5061 (Kaisla)

5061 (Kaisla)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: EC

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 196, 178, 149 (C4B295)

LAB вредност: 74.31, 2.93, 17.17