Valtti - Полу транспарентен завшен слој за дрво

5065 (Suvi)

5065 (Suvi)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: EC

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 132, 135, 111 (84876F)

LAB вредност: 55.89, -5.33, 11.82