Valtti - Полу транспарентен завшен слој за дрво

5075 (Kihokki)

5075 (Kihokki)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: EC

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 109, 71, 69 (6D4745)

LAB вредност: 34.78, 17.84, 9.85