Valtti - Полу транспарентен завшен слој за дрво

5081 (Kaste)

5081 (Kaste)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: EC

Price group: 3

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 161, 163, 155 (A1A39B)

LAB вредност: 67.04, -1.70, 3.64