F300 (Camelia)

F300 (Camelia)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 246, 244, 232 (F6F4E8)

LAB вредност: 96.25, -1.04, 5.64

Exact NCS shade: 0303-G89Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.5