F302 (Parmesan)

F302 (Parmesan)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 247, 242, 216 (F7F2D8)

LAB вредност: 95.38, -1.53, 12.14

Exact NCS shade: 0407-G98Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0507-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.2