F306 (Sorbet)

F306 (Sorbet)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 248, 237, 211 (F8EDD3)

LAB вредност: 94.35, 0.08, 13.10

Exact NCS shade: 0407-Y15R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0507-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 1.3