F307 (Soft ice)

F307 (Soft ice)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 247, 241, 222 (F7F1DE)

LAB вредност: 95.30, -0.21, 9.37

Exact NCS shade: 0405-Y16R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-Y10R

ΔE за стандардна нијанса: 1.2