F313 (Gallery)

F313 (Gallery)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 243, 236, 225 (F3ECE1)

LAB вредност: 94.11, 0.96, 6.02

Exact NCS shade: 0503-Y40R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0603-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 1