F317 (Sculpture)

F317 (Sculpture)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 244, 232, 221 (F4E8DD)

LAB вредност: 93.01, 3.06, 6.45

Exact NCS shade: 0505-Y58R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-Y60R

ΔE за стандардна нијанса: 0.2