F336 (Marshmallow)

F336 (Marshmallow)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 245, 228, 228 (F5E4E4)

LAB вредност: 92.54, 6.03, 2.44

Exact NCS shade: 0308-R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0507-R

ΔE за стандардна нијанса: 1.5