F351 (Echo)

F351 (Echo)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 221, 230, 239 (DDE6EF)

LAB вредност: 91.10, -1.87, -4.96

Exact NCS shade: 0608-R84B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0507-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 0.7