F383 (Taffeta)

F383 (Taffeta)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 240, 244, 228 (F0F4E4)

LAB вредност: 95.47, -3.42, 6.54

Exact NCS shade: 0307-G40Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.1