F390 (Horseradish)

F390 (Horseradish)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 241, 242, 229 (F1F2E5)

LAB вредност: 95.11, -2.07, 5.27

Exact NCS shade: 0405-G55Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-G40Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.9