F392 (Coconut butter)

F392 (Coconut butter)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 243, 233, 198 (F3E9C6)

LAB вредност: 92.59, -0.76, 17.28

Exact NCS shade: 0611-Y03R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0510-Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.8