F398 (Dough)

F398 (Dough)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 244, 232, 215 (F4E8D7)

LAB вредност: 92.95, 1.54, 9.62

Exact NCS shade: 0605-Y30R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 0.9