F400 (Happiness)

F400 (Happiness)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 249, 236, 217 (F9ECD9)

LAB вредност: 94.24, 2.28, 10.06

Exact NCS shade: 0406-Y40R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 0.6