F428 (Necklace)

F428 (Necklace)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 218, 219, 221 (DADBDD)

LAB вредност: 87.72, 0.17, -1.19

Exact NCS shade: 1201-R70B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1002-R50B

ΔE за стандардна нијанса: 1.3