F435 (Enamel)

F435 (Enamel)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 231, 234, 234 (E7EAEA)

LAB вредност: 92.69, -1.21, -0.52

Exact NCS shade: 0702-B69G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-B50G

ΔE за стандардна нијанса: 1.1