F436 (Waterfall)

F436 (Waterfall)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 219, 229, 231 (DBE5E7)

LAB вредност: 90.41, -3.32, -2.32

Exact NCS shade: 0806-B19G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-B

ΔE за стандардна нијанса: 1.4