F441 (Breeze)

F441 (Breeze)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 233, 239, 237 (E9EFED)

LAB вредност: 94.07, -2.46, 0.04

Exact NCS shade: 0504-B79G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-B80G

ΔE за стандардна нијанса: 1.3