F444 (Silence)

F444 (Silence)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 225, 229, 221 (E1E5DD)

LAB вредност: 90.50, -2.40, 2.74

Exact NCS shade: 0804-G23Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0804-G20Y

ΔE за стандардна нијанса: 0.3