F452 (Angelica)

F452 (Angelica)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 231, 232, 211 (E7E8D3)

LAB вредност: 91.52, -3.10, 9.26

Exact NCS shade: 0708-G62Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0510-G50Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.8