F457 (Brie)

F457 (Brie)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 236, 233, 222 (ECE9DE)

LAB вредност: 92.58, -0.16, 5.21

Exact NCS shade: 0703-Y09R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0603-G80Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.3