F470 (Snowhite)

F470 (Snowhite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 240, 231, 221 (F0E7DD)

LAB вредност: 92.40, 2.09, 5.74

Exact NCS shade: 0604-Y51R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-Y60R

ΔE за стандардна нијанса: 1.4