F479 (Ballerina)

F479 (Ballerina)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 236, 226, 225 (ECE2E1)

LAB вредност: 90.99, 3.57, 1.76

Exact NCS shade: 0605-R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0804-Y90R

ΔE за стандардна нијанса: 1.4