F485 (Damask)

F485 (Damask)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 239, 236, 228 (EFECE4)

LAB вредност: 93.59, 0.24, 4.02

Exact NCS shade: 0602-Y25R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 1.5