F487 (Feather)

F487 (Feather)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 229, 227, 221 (E5E3DD)

LAB вредност: 90.49, -0.14, 3.07

Exact NCS shade: 0901-Y10R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1002-Y50R

ΔE за стандардна нијанса: 1.9