F496 (Seagull)

F496 (Seagull)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 228, 232, 232 (E4E8E8)

LAB вредност: 91.90, -1.22, -0.43

Exact NCS shade: 0802-B72G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-B50G

ΔE за стандардна нијанса: 1.5