F500 (Angel)

F500 (Angel)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 231, 232, 232 (E7E8E8)

LAB вредност: 92.20, -0.56, 0.08

Exact NCS shade: 0701-G02Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-G

ΔE за стандардна нијанса: 1.6