F503 (Jasmine)

F503 (Jasmine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: AL

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 246, 241, 232 (F6F1E8)

LAB вредност: 95.96, -0.62, 3.77

Exact NCS shade: 0402-G94Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0502-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.6