G309 (Mousse)

G309 (Mousse)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 248, 233, 211 (F8E9D3)

LAB вредност: 93.38, 2.37, 11.80

Exact NCS shade: 0507-Y32R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0505-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.4