G311 (Chickpea)

G311 (Chickpea)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 247, 223, 191 (F7DFBF)

LAB вредност: 90.65, 4.40, 17.86

Exact NCS shade: 0612-Y29R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0510-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 2.1