G342 (Marilyn)

G342 (Marilyn)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 227, 209, 229 (E3D1E5)

LAB вредност: 86.65, 9.55, -6.16

Exact NCS shade: 0618-R39B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0520-R40B

ΔE за стандардна нијанса: 1.1