G351 (Droplet)

G351 (Droplet)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 209, 222, 236 (D1DEEC)

LAB вредност: 88.03, -2.10, -8.28

Exact NCS shade: 0713-R80B

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0515-R80B

ΔE за стандардна нијанса: 0.9