G392 (Champagne)

G392 (Champagne)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 238, 220, 162 (EEDCA2)

LAB вредност: 88.48, -0.41, 29.23

Exact NCS shade: 0922-Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1020-Y

ΔE за стандардна нијанса: 1.8