G395 (Noodle)

G395 (Noodle)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 236, 219, 191 (ECDBBF)

LAB вредност: 88.55, 2.58, 15.33

Exact NCS shade: 0909-Y24R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1010-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 1.5