G398 (Semolina)

G398 (Semolina)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 238, 223, 199 (EEDFC7)

LAB вредност: 89.85, 2.47, 13.20

Exact NCS shade: 0808-Y28R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0907-Y30R

ΔE за стандардна нијанса: 1.4