G401 (Persimmon)

G401 (Persimmon)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 246, 215, 182 (F6D7B6)

LAB вредност: 88.62, 7.39, 19.88

Exact NCS shade: 0715-Y37R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0515-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 1.4