G405 (Bast)

G405 (Bast)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Ентериер

Interior Colours Card


База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 248, 225, 200 (F8E1C8)

LAB вредност: 91.49, 4.88, 14.65

Exact NCS shade: 0510-Y40R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 0510-Y40R

ΔE за стандардна нијанса: 0.8