G438 (Horizon)

G438 (Horizon)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 203, 214, 219 (CBD6DB)

LAB вредност: 85.25, -3.11, -3.67

Exact NCS shade: 1207-B03G

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1010-B10G

ΔE за стандардна нијанса: 1.9