G444 (Gorgonzola)

G444 (Gorgonzola)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 2

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 208, 213, 200 (D0D5C8)

LAB вредност: 84.75, -3.63, 4.85

Exact NCS shade: 1407-G30Y

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1005-G20Y

ΔE за стандардна нијанса: 2.8