G459 (Halva)

G459 (Halva)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

База на бојата: A

Price group: 1

Боите кои се прикажани на екранот се произведени елетронски. Не се вистински одраз на реалните модели, бидејќи структурата на материјало, сјајот и осветлувањето, како и други фактори, влијаат на нашата перцепција на бојата. Конечната боја секогаш избирајте ја од тон карта, со помош на вашиот продавач во опкружувањето и условите за кои таа боја е наменета.

RGB вредност: 227, 216, 194 (E3D8C2)

LAB вредност: 87.15, 1.28, 11.75

Exact NCS shade: 1107-Y22R

Најблиска нијанса според NCS стандарди: S 1005-Y20R

ΔE за стандардна нијанса: 1.2